Zielona Szkoła w Brachlewie

o szkole

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zielona Szkoła w Brachlewie został utworzony decyzją Rady Gminy w Kwidzynie. Szkoła powstała jako wspólna inwestycja UG w Kwidzynie, UM w Kwidzynie i WFOŚ i GW w Gdańsku. Organem prowadzącym szkołę jest Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe. Pierwszeństwo korzystania ze szkoły mają uczniowie z placówek podległych miastu i gminie Kwidzyn. Szkoła jest przystosowana do pobytu osoby niepełnosprawnej. Edukacją ekologiczną zostali objęci uczniowie III kl. szkół podstawowych, II kl. gimnazjalnych miasta i gminy Kwidzyn oraz uczniów VI kl. gminy Kwidzyn. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły wg ustalonego harmonogramu, przekazywanego dyrektorom szkół na spotkaniu z przedstawicielami władz miasta i gminy, które odbywa się we wrześniu każdego roku Zielonej Szkole w Brachlewie.